วัดเก่าที่มี “หลวงพ่อโต” พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามสูงใหญ่ประดิษฐานอยู่ใกล้กันเป็นศูนย์ทอผ้าที่มีคุณภาพสูง มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลความเป็นเลิศจากองค์การ UNESCO
ระบบนำทาง

ใส่ความเห็น