เป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาประเพณีวิถีชีวิตแบบเก่าดั้งเดิม เป็นที่ปลูกไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ เช่น ทิวลิป ลิลลี่ เบญจมาศ สตรอเบอรี่ ซึ่งจะบานและออกผลในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม ของทุกปี ลิ้นจี่ เห็ดหอม เป็นต้น
ระบบนำทาง

ใส่ความเห็น