จัดขึ้นในวันที่ 8-9 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดค่ายพักแรมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ริ้วขบวนแห่รูปจำลองสัตว์ป่าสงวนที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีของนักดนตรี และวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดัง ของเมืองไทย เช่น วงคาราบาว สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) ปู (พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์) เป็นต้น  ที่สลับเปลี่ยน หมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรมในแต่ละปี

ใส่ความเห็น