ณ วัดทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จัดขึ้นในช่วงสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านจะช่วยกันหมักข้าวกันแต่ละบ้านและพร้อมใจกันนำข้าวที่หมักมาช่วยกันทำขนมจีนภายในวัดทุ่งนางาม เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความสามัคคี มีความสนุกสนานเฮฮา อันมาจากลีลาท่าทางการหยอดเส้นขนมจีนของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน หลังจากนั้นจะจัดแต่งอย่างสวยงามเพื่อนำไปทำบุญถวายพระ และแจกจ่ายไปทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

ใส่ความเห็น