เขาปลาร้าเป็นภูเขาหินปูน เป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน บนยอดเขาทางด้านทิศใต้มีถ้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นเวิ้งสูง บริเวณไไม่กว้างนัก เรียกกันว่า ถ้ำประทุน เป็นถ้ำซึ่งมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 3,000 – 5,000 ปี เป็นลายเส้นสีดำ และสีแดง นักโบราณคดีได้แบ่งกลุ่มภาพเขียนสีบนเขาปลาร้าไว้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มภาพที่มีคนท่ามกลางสัตว์เลี้ยง (คาดว่าเป็นสุนัข) กลุ่มที่ 2 กลุ่มภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัว การไปจับวัวป่านำกลับมาเลี้ยง กลุ่มที่ 3 กลุ่มภาพที่แสดงถึงการประกอบพิธีกรรม คนที่อยู่ในภาพมีเครื่องประดับซึ่งต่างจากคนทั่วไปและสัตว์ที่อยู่ในภาพมีลักษณะคล้ายกับลิงอยู่ด้วย กลุ่มที่ 4 กลุ่มภาพเบ็ดเตล็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์

ศิลปะถ้ำเขาปลาร้ายังคงอวดลวดลายน่าพิศวงผ่านกาลเวลา มากว่า 3,000 – 5,000 ปี ภาพเขียนสีบอกเล่าความคิดความเชื่อของคนในยุคนั้นอย่างซื่อตรง ทั้งภาพคนจูงวัว สุนัข คนกำลังทำท่าเต้นฟ้อนในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง สะท้อนให้เห็นว่าครั้งหนึ่งอุทัยธานีมีความเป็นบ้านเป็นชุมชนมาก่อนจากงานศิลปะที่เคยรับใช้พิธีกรรมและอำนาจเหนือธรรมชาติ คนยุคหลังเริ่มสรรค์สร้างงานจิตรกรรมฝาผนังที่อ่อนช้อย เล่าเรื่องราวในพุทธประวัติอย่างละเมียดละไม ไม่ต่างจากศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา

อาจกล่าวได้ว่า ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย คือ รากเหง้าของการสร้างสรรค์ รูปเล่าเรื่องในยุคต่อๆ มา ไม่ว่าจะเป็น งานปูนปั้น หรือจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ วิหาร

***ก่อนขึ้นชมภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ เขาปลาร้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน โดยตรงที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติหุบป่าตาด หรือโทรศัพท์ 056 989 127 และเพจเฟสบุ๊ค : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน จังหวัดอุทัยธานี

เนื่องจากเส้นทางในการขึ้นไปชมภาพเขียนสี เป็นทางชัน ขึ้นเขา ต้องจอดรถทิ้งไว้ข้างล่าง และเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น มีความยากลำบากพอสมควร ต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางไปด้วยทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวควรสวมใส่รองเท้าผ้าใบ เสื้อผ้าที่กระชับ เตรียมน้ำดื่มและอาหาร ให้พร้อม และเตรียมร่างกายให้พร้อม ระยะทางไปอย่างเดียว 1,300 เมตร รวมไปกลับก็ประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลารวมไปกลับประมาณ 3 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น