โดยจัดให้มีงานในวันขึ้น 12 ค่ำ – วันแรม 5 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เดิมเป็นงานนมัสการพระพุทธบาทจำลอง ต่อมาการจัดงานได้รับความนิยมมาก จึงได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัดหนองขุนชาติ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอหนองฉาง มีงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเนิ่นนานของชุมชน จนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง.คืองานบุญเดือนสาม ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี มีการแสดงความสามารถของเยาวชนในการร้องเพลงลูกทุ่ง การแต่งกายงดงามด้วยผ้าไทยพื้นเมืองอย่างสวยงาม และจัดให้มีการประกวดการจัดสำรับคาวหวาน อีกทั้งยังมีนิทรรศการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมของชุมชนให้ได้ชมเป็นความรู้แก่คนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่ จึงทำให้เป็นประเพณียิ่งใหญ่และมีคุณค่าของชาวบ้านหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี


ใส่ความเห็น