พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ถนนศรีอุทัย (ใกล้ศาลากลางจังหวัด) อุทัย ตรงข้าม ททท.สำนักงานอุทัยธานี ภายในจัดแสดงเป็นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องพัฒนาอาชีพ ห้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีห้องจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยศเจ้าเมือง ห้องจำลองไม้จำหลัก และบ้านไทย พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีจุดที่น่าศึกษาและเที่ยวชมหลักๆ ที่เป็นไฮไลท์ของที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อุทัยธานี มีหลายอย่างอาทิเช่น

  • โครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุกว่า 5,000 ปี พร้อมภาชนะเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับมากมาย
  • หลักศิลาจาลึกอักษรปัลลวะ สมัยทวาราวดี อายุ 1,000 ปี
  • เสาหินสลักลาย ดอกพุดตาน สมัยกรุงศรีอยุธยา
  • เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องแรกในสยาม
  • เครื่องมือเหล็กสมัยโบราณ ที่อายุมากกว่า 100 ปี ฯลฯ

ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อุทัยธานี  เดิมอาคารเบญจมราชูทิศอนุสรณ์ เป็นอาคารเรียนของ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุทัยธานี) กระทรวงศึกษาธการประกาศยุบรวมกับโรงเรียนอุทัยทวีเวท(โรงเรียนชาย) เป็นโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเมื่อ พ.ศ. 2515 และเลิกใช้เป็นอาคารเรียนเมื่อ พ.ศ. 2521 ปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น อุทัยธานี  โดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2525


ระบบนำทาง

ใส่ความเห็น