วนอุทยานถ้ำเขาวง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตยจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูนมีความลาดชันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่านอำเภอบ้านไร่สถานที่น่าสนใจได้แก่ ถ้ำพุหวาย ภายในถ้ำกว้างขวางมีหินงอกหินย้อยเช่นรูปเจดีย์อาบน้ำอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีพรมทะลุถึงด้านตรงข้ามของภูเขามีค้างคาวอาศัยอยู่ 9 ชนิดการเข้าชมถ้ำต้องติดต่อคนนำทางบริเวณปากถ้ำใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้ำมาลีหรือถ้ำพญานาค ตั้งอยู่ด้านหลังถ้ำพุหวายเป็นถ้ำขนาดเล็กค่อนข้างลึกมีหินงอกหินย้อยยอดเขาพุหวายสูง 700 เมตรจากระดับน้ำทะเลสามารถมองเห็นทัศนียภาพกว้างไกลบนสันเขาเป็นป่าเต็งรังที่ค่อนข้างสมบูรณ์

ระบบนำทาง

ใส่ความเห็น