กลุ่มทอผ้าลายโบราณ (สมบัติ)

เลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร. 0-5653-9239 Lat : 15.080582648143084 Long : 99.52469372663664