ปลาร้าทรงเครื่อง กลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์

เลขที่ 45 หมู่ที่ 1 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี โทร. 08-2177-7094